Kesäjuhlaseminaari

Kesäjuhlaseminaari perjantaina 15.6. klo 11-16

Elämää Kymenlaakson ja Karjalan rajoilla -seminaarissa uusia tulkintoja nykypäivän rajaseudun elämästä

Kesäjuhlaseminaarissa paneudutaan eri näkökulmista elämään rajan maakunnissa - Kymenlaaksossa ja Karjalassa - ennen ja nyt.

Ohjelma (muutokset mahdollisia)

  •  Seminaarin avaus, Karjalan Liiton kunniapuheenjohtaja Markku Laukkanen
  •  Kymenlaakson rajamaakunta. Vanhan Suomen aika 1743-1812, FT Kari-Matti Piilahti
  •  Pohjoiskymenlaaksolaisten Viipuri, kulttuurihistorian professori emeritus Kari Immonen
  •  Kahvit
  •  Karjala – kulttuurimaiseman ja maisemien muutos, professori Juanjo Galan. Esitys tulkataan suomeksi.
  •  Mielikuvia ja arkielämää Suomen ja Venäjän rajalla, FM Virpi Kaisto
  •  Tutustuminen Myytinmurtajia ja matkantekijöitä -näyttelyyn


Luvassa on aivan tuoretta tutkimustietoa tämän päivän näkökulmasta ja eri tieteenaloilta. FM Virpi Kaisto tutkii valmisteilla olevassa väitöskirjassaan arjen elämää ja mielikuvia raja-alueella. - Esityksessäni tuon esille aivan uutta tietoa siitä,  miten raja vaikuttaa asukkaiden elämään ja mitä ihmiset ajattelevat Suomesta, Venäjästä ja raja-alueesta kahden puolen rajaa, sillä tutkimustulokseni ovat vielä suurelta osin aiemmin julkaisemattomia.

Professori Juanjo Galan esittelee Aalto-yliopistossa tehtyä tutkimusta, jossa tarkastellaan kaakkoisrajan muutoksia kahden puolen rajaa: miten valtioiden raja ja äkilliset muutokset ovat vaikuttaneet mm. maisemakuvaan ja taloudellisiin olosuhteisiin. Miten erilaisiksi kahden lähekkäin olevan alueen maisemat voivat muuttua, vaikka niiden mm. ilmastolliset olosuhteet ovat samanlaiset?  -Tutkimuksemme taustalla on mm. Charles Darwinin evoluutioteoria. Lisäksi käytimme mm. kartta-aineistoa ja teimme haastatteluja. Opiskelijat tekivät tutkimusta mm. Simpeleellä, Imatralla, Ensossa, Sortavalassa ja Kurkijoella, professori Galan kertoo.

Kymenlaakson ja Karjalan aluetta rajan maakuntana vanhempina aikoina tarkastelee kaksi Kymenlaaksosta lähtöisin olevaa tutkijaa.
-    Olin mukana tekemässä Kymenlaakson historiaa, kertoo FT Kari-Matti Piilahti. Siltä pohjalta tarkastelen Kymenlaaksoa valtakunnallisten, maantieteellisten, taloudellisten ja kulttuuristen rajojen kohtauspaikkana Vanhan Suomen aikana.

Kulttuurihistorian emeritusprofessori Kari Immonen on tutkinut Karjalaa, mutta on perehtynyt myös Kymenlaakson vaiheisiin. Miten yhteydet Viipuriin ovat Pohjois-Kymenlaaksosta syntyneet, ja minkälaisia asioita ne ovat erityisesti koskeneet. - Kuullaan myös, miten matkailu Viipuriin on sodan jälkeen rakentuneet, kuvailee Kari Immonen.

Seminaarin avaa Karjalan Liiton kunniapuheenjohtaja, toimittaja Markku Laukkanen, joka toimii myös seminaarin puheenjohtajana.

Seminaarin hinta on Karjala-kortilla 25 € ja muille 35 €. Hintaan sisältyy seminaari, kahvit seminaarin yhteydessä, tutustuminen Kouvolan museossa olevaan Myytinmurtajia ja matkantekijöitä -näyttelyyn. Se esittelee Karjalasta nykyisen Kouvolan alueelle tulleiden kolmen henkilön tai perheen tarina ja yhden yrityksen. Heistä kerrotaan tekstein, kuvin ja esinein.
 

Kesäjuhlaseminaari 15.6.2018 klo 11-16 Kouvola-talo, Varuskuntakatu 11, Kouvola.

Seminaarin järjestää Karjalan Liitto ja Opintokeskus Sivis.

 

Ota uusi Karjala-kortti mukaan!

 

 

 

 

 

Yhteystiedot

mervi.piipponen@karjalanliitto.fi, p. 040 583 9295

Kouvolas näkkee Karjala väkkee