Karjalaiset kesäjuhlat®

Raumalla 17.–19.6.2022

Kulkueessa ihaillaan kesäjuhlien väriloistoa
Ohjeet juhlakulkueen järjestymiseen 19.6.2022

Karjalaisten kesäjuhlien juhlakulkue on paitsi juhlavaa katseltavaa lippulinnoineen, myös  kansallispukujen näyttävä esittely. Raumalla järjestäytyminen alkaa sunnuntaina kello 11.15 Pyhän Ristin kirkon (evl.) alueelta Luostarinkatu 1. Kulkue järjestäytyy oheisen kuvan mukaisesti 17 marssiosastoon rintamasuunta Kirkkokadulle päin. Kulkuevastaava Markku Evala ja järjestysmiehet ohjaavat järjestäytymistä.

Kulkueen lähtöpaikalla ei ole henkilöautoille parkkipaikkoja, mutta lähiympäristöstä löytyy runsaasti paikoitustilaa. Klo 11 saakka bussit voivat päästää matkustajat pois kyydistä Kirkkokadulla (kulkueen ryhmityskohdat 2-3) tai tilapäisen linja-autoaseman kohdalle (kulkueen ryhmityskohdat 4-13) ja siitä bussit voivat jatkaa suoraan Tallikedonkadulle.  Tallikedonkadulla on mahdollisuus lyhyeen pysähtymiseen.

Lähtöseremoniaa ja kulkueen siunausta varten kulkue on valmiiksi rintamasuunta Kirkkokatua kohti.  Kulkueosasto lähtee liikkeelle kello 12.00.

Puolustusvoimien varusmiessoittokunta kulkee ja soittaa kulkueen edessä.

Jokainen kulkueosasto järjestyy lähtökohtaisesti kuuteen (6) jonoon. Kunkin osaston lippu järjestyy 6 metriä edellisestä osastosta ja kulkueosasto 3 metriä lipusta. Jonojen väli on käsivarren mitta ja marssijan etäisyys edellä marssivasta on samoin käsivarren mitta.

Kulkuekyltit ovat odottamassa kulkueen lähtöpaikalla. Kulkueessa ovat mukana vain Karjalan Liiton, sen piirien ja jäsenseurojen kyltit. Kulkueessa ei käytetä omia kylttejä/vastaavia. Jokainen taho huolehtii itse kyltilleen kantajan.

Lipunkantajat jatkavat muita pidemmälle.  Äijänsuon kentän ympäri, jäähallin toiseen päähän.

Komennolla ”Asento” airuet ottavat asennon ja lipunkantaja ottaa vasemmalla kädellä otteen tangon puolivälistä. Samalla kulkueeseen osallistujat ottavat asennon. Seuraavalla komennolla ”Ojennus” lipunkantaja kohottaa oikealla kädellä lipun kantokoteloon ja siirtää lipun kantokotelossa vartalonsa keskiosan kohdalle. Kulkueeseen osallistujat tarkistavat oman paikkansa osastossa. Lippua kannetaan noin 15 asteen kulmassa eteenpäin kallistettuna. Vasen käsi tukee lippua oikean olkapään korkeudelta.

Soittokunta aloittaa marssin ja jonot lähtevät liikkeelle komennolla ”Tahdissa Mars”. Joukko lähtee liikkeelle osastojen numerojärjestyksessä, ensin hallitus ja sen perään vasemmalta alkaen järjestysmiesten ohjaamina osasto kerrallaan seuraten edeltävää osastoa.

Lipunkantajien marssireitin pituus on noin 2 kilometriä, Äijänsuon urheilukenttä kiertäen. Airueet ja muut marssijat marssivat Kivikylän Areenan itäpäähän. Nortamonkatu 23. Reitillä on opastus ja liikenteenohjaus katujen risteyksissä.

Kulkueen ryhmittyminen ja marssijärjestys

Kulkue ryhmittyy perinteisesti. Lipuilla on airuet. Liput ovat keskellä ja sen molemmilla puolilla on kaksi henkilöä, airuet, kuusi henkilöä rinnan. Muut marssijat asettuvat lippujen ja kylttien jälkeen myös kuusi rinnan. Eri osastojen etäisyys toisesta on noin 6 metriä.

Juhlakulkueen lähtöryhmitys.


Kulkueen osastojen järjestys marssin aikana on seuraava:

Kärkiajoneuvo

Rummunlyöjä

Kulkueenjohtaja

Suomen lippu ja airuet

Karjalan Liiton lippu ja airuet

1. Karjalan Liiton hallitus ja juhlatoimikunta
Karjalan Liiton hallituksen jäsenet (kuusi henkilöä rinnakkain) ja juhlatoimikunta.

2. Karjalan Liiton jäsenpitäjäyhteisöt
Osaston kärjessä liikkuu kyltti Pitäjät ja pitäjäseurat. Jokainen pitäjäyhteisö huolehtii oman kylttinsä- ja lipunkantajansa. Kaupunkeja edustavat liput (Viipuri ja Sortavala) ovat kärjessä ja pitäjät perinteisesti aakkosjärjestyksessä, kaksi lippua airueineen ja kuusi henkilöä rinnakkain. Lippuairueiden jälkeen tulevat pitäjänkyltit samalla tavalla aakkosjärjestyksessä, kuusi kylttiä rinnakkain. Kansallispukuiset ja muut marssijat tulevat näiden jälkeen kuusi henkilöä rinnakkain. Kulkueorganisaatio opastaa henkilöstön pysäköintialueella oikeille paikoille.

3. Karjalan Liiton jäsensukuseurat
Osaston kärjessä liikkuu kyltti Sukuseurat. Jokainen jäsensukuseura huolehtii oman kylttinsä ja lipunkantajansa. Sukuseurojen liput ja airuet asettuvat aakkosjärjestyksessä kaksi lippua rinnan, kuusi henkilöä. Heidän taakseen tulevat sukujen kyltit ilman airuetta. Kansallispukuiset ja muut marssijat ryhmittyvät kylttien jälkeen kuusi rinnan. Jokainen sukuyhteisö huolehtii kylttinsä ja lipunkantajansa oman suvun lipulle.

Karjalaseurojen piirit
Osaston kärjessä liikkuu kyltti Piirit. Jokainen piiri huolehtii oman kylttinsä ja lipunkantajansa. Piirin marssiosastossa Piirin nimikyltin kantaja marssii edellä keskellä reittiä. Kyltin kantajaa seuraa piirin puheenjohtaja 3 metrin päässä. Hänen perässä tulee piirin lippu ja airuet 3 metrin päässä. Seuraavana kolmen metrin päässä piirin lipun takana marssimuodostelmassa ovat piirien seurojen liput ja airuet kahden puolen piirin lippua, kuusi henkilöä rinnakkain. Lippujen jälkeen marssivat piirin kansallispukuiset ja muut kansallispukuiset henkilöt myöskin kuusi henkilöä rinnakkain. Muut piirin marssimuodostelmaan mahdollisesti kuuluvat henkilöt asettuvat kansallispukuisten marssijoiden jälkeen. Piirien välinen etäisyys on 6 metriä.

Piirien järjestys on marssimuodostelmassa seuraava:
4. Etelä-Häme
5. Etelä-Karjala
6. Etelä-Savo
7. Keski-Suomi
8. Kuopio
9. Kymenlaakso
10. Pirkanmaa
11. Pohjanmaa  
12. Pohjola
13. Päijät-Häme
14. Salo
15. Uusimaa
16. Varsinais-Suomi
17. Satakunta

Tukiajoneuvo

Kuorot
Kuorot sijoitetaan marssijoiden lomaan seuraavasti: Kuoro osastoissa 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15 ja 18 osaston jälkipäähän aakkosjärjestyksessä.

Kulkuereitti ja kulkueen purkautuminen:
Lähtökynnys on Kirkkokadulla. Isokirkonkatu, Kuninkaankatu, Nortamonkatu. Kivikylän Areena
Liput jatkavat Äijänsuon kenttä kiertäen Areenan toiseen päähän.
Kyltit kerätään Areenan ulkopuolella järjestysmiesten
 toimesta järjestettyyn perävaunuun.

Kivikylän Areenalla kaikki lipunkantajat ohjataan halliin sisälle, missä liput järjestetään ja ohjataan kootusti katsomoon ja edelleen lipputelineisiin.  

Tervetuloa marssimaan!
Kulkueen johtaja on Markku Evala puh. 050 5288515.

Huomioitavaa

Lippua tulee kantaa lipunkantovyössä, ei käsivaralla. Lippua kannetaan ryhdikkäästi ja oikeassa asennossa. Lipun kantaminen on fyysisesti varsin vaativa tehtävä ja tämä tulee siksi huomioida lipunkantajaa valittaessa.

Lipunkantajan ja airuen varustuksen on oltava siisti ja asianmukainen:
•    miehillä kansallispuku tai valkoinen paita ja mustat suorat housut.
•    naisilla kansallispuku tai feresi.
•    sateen sattuessa läpinäkyvä sadetakki.
Kulkue voidaan joutua katkaisemaan liikennesyistä. Järjestysmiehet kadunkulmissa ohjaavat liikennettä.

HUOM! Jokainen pitäjä- ja sukuseura huolehtii itse, että omalla kyltillä on kantaja.
 

Tervetuloa tekemään näyttävää kulkuetta!