Karjalaiset kesäjuhlat®

Mikkelissä 15.-16.6.2024

Kulkueen järjestäytyminen ja osastojen perusjärjestys marssin aikana (muutokset mahdollisia):

Kulkueen järjestäytyminen alkaa sunnuntaina 16.6.2024 kello 11.15 Mikkelin Urheilupuistossa. Urheilupuistossa ei ole henkilöautoille parkkipaikkoja, mutta lähiympäristöstä löytyy runsaasti paikoitustilaa. Busseille löytyy pysäköintitilaa Urheilupuiston ympäriltä. Bussien pysäköintipaikkoja löytyy Anni Swaninkadun ja Suur-Savon kadulta. Henkilöautoille pysäköintitilaa löytyy entisen Urheilupuiston koulun pihalta sekä Väinölänkadulta.

Kulkuekyltit ovat odottamassa lähtöpaikalla kaupungin puoleisen sisääntuloportin luiskalla ryhmiteltynä neljään pinoon, josta yhteisön kyltinkantaja noutaa omansa ennen siirtymistään paikalleen. Kulkueessa ovat mukana vain Karjalan Liiton, sen piirien ja jäsenseurojen kyltit. Kulkueessa ei käytetä omia kylttejä/vastaavia.

Kulkue järjestäytyy Urheilupuiston kentälle liitteen 1 mukaisesti neljään marssiosastoon rintamasuunta Mikonkadulle kello 11.45 mennessä. Osastot ovat 1. Karjalan Liiton hallitus ja juhlatoimikunta ml. Suomen lippu ja Karjalan Liiton lippu, 2. Karjalan Liiton jäsenpitäjäyhteisöt, 3. Karjalan Liiton jäsensukuseurat, 4. Karjalaseurojen piirit.  Kukin marssiosasto ryhmittyy kuuteen (6) jonoon myöhemmin selostettavalla tavalla. Lähtöseremonia ja kulkueen siunaaminen tapahtuu kello 11.50 alkaen ja kulkue lähtee liikkeelle kello 12.00.

Kulkuevastaava ja hänen apulaisensa (4 kpl) ohjaavat järjestäytymistä.

Kulkueen osastojen järjestys ja ohjeet marssin aikana (muutokset mahdollisia):

Kärkiajoneuvo (poliisi)
Rummunlyöjä
Suomen lippu ja airuet
Karjalan Liiton lippu ja airuet
1. Karjalan Liiton hallitus ja juhlatoimikunta
Karjalan Liiton hallituksen jäsenet (kuusi henkilöä rinnakkain) ja juhlatoimi-kunnan jäsenistöä.
2. Karjalan Liiton jäsenpitäjäyhteisöt
Osaston kärjessä liikkuu kyltti Pitäjät ja pitäjäseurat. Nimikyltin kantaja marssii keskellä viiden metrin (5 m) päässä edellä olevasta kulkueosastosta. Kolmen metrin (3 m) päässä kyltinkantajasta Viipurin ja Sortavalan kaupunkeja edusta-vat liput ovat kärjessä ja pitäjät perinteisesti aakkosjärjestyksessä, kaksi lippua airueineen (kuusi henkilöä) rinnakkain.
Lippuairueiden jälkeen tulevat pitäjänkyltit samalla tavalla aakkosjärjestykses-sä, kuusi kylttiä rinnakkain.
Kylttirivistön jälkeen tulee erikseen nimettävä karjalakuoro ja heidän jäljes-sänsä kansallispukuiset ja muut marssijat kuusi henkilöä rinnakkain. Kulkueen sisäinen rakenne on kuvassa 2.
3. Karjalan Liiton jäsensukuseurat
Osaston kärjessä liikkuu kyltti Sukuseurat. Nimikyltin kantaja marssii keskellä reittiä viiden metrin (5 m) päässä edellä olevasta kulkueosastosta. Kolmen met-rin (3 m) päässä kyltinkantajasta sukuseurojen liput ja airueet tulevat aakkosjär-jestyksessä kaksi lippua airueineen (kuusi henkilöä) rinnakkain. Kulkueen si-säinen rakenne on kuvassa 2.
 Lippuairueiden jälkeen tulevat sukujen kyltit aakkosjärjestyksessä, kuusi kylt-tiä rinnakkain. Kylttirivistön jälkeen tulee erikseen nimettävä karjalakuoro ja heidän jäljessänsä kansallispukuiset ja muut marssijat kuusi henkilöä rinnak-kain.
4. Karjalaseurojen piirit
Osaston kärjessä liikkuu kyltti Piirit. Nimikyltin kantaja marssii keskellä reittiä viiden metrin (5 m) päässä edellä olevasta kulkueosastosta. Kolmen metrin (3 m) kyltinkantajasta tulevat piirit aakkosjärjestyksessä. Piirin sisäinen rakenne on kuvassa 3. Piirien välinen etäisyys on kolme (3 m) metriä.
Kunkin piirin kärjessä on piirin kyltinkantaja ja hänen takanaan seuraa piirin puheenjohtaja kolmen (3 m) metrin päässä. Puheenjohtajan jäljessä tulee piirin lippu ja airuet kolmen (3 m) metrin päässä. Seuraavana kolmen metrin päässä piirin lipun takana marssimuodostelmassa ovat piirien seurojen liput ja airuet kaksi (2) airuetta rinnakkain. Lippujen jälkeen marssivat piirin oma karjalakuo-ro kansallispukuiset ja muut henkilöt kuusi henkilöä rinnakkain.

Piirien järjestys on seuraava:
Etelä-Häme
Etelä-Karjala
Etelä-Savo
Keski-Suomi
Kuopio
Kymenlaakso
Pirkanmaa
Pohjanmaa  
Pohjola
Päijät-Häme
Salo
Satakunta
Uusimaa
Varsinais-Suomi

Tukiajoneuvo (Sairasajoneuvo) tarvittaessa.

Kulkueen järjestäytyminen Urheilupuiston kentälle (Liite 1)

Kulkueen sisäinen rakenne (Kuva 2)

Karjalaseurojen piirien sisäinen ryhmitys (Kuva 3)

 

Marssireitti
Mikonkadun ja Raatihuoneen kadun kulmasta Raatihuoneenkatu – Maaherrankatu – Vuorikatu – Porrassalmenkatu – Raatihuoneenkatu – Urheilupuisto. Reitin pituus n. 1,4 km ja kävelyaika n. 25 minuuttia. Suunniteltu marssireitti on liitteenä 2. Katuosuudet suljetaan koko leveydeltä. Marssin aikana hyödynnetään koko kadun leveyttä siten, että kadun keskilinja (kaista merkintä) on rivissä olevan 3. ja 4. henkilön välissä.

Mikäli juhlakulkueen kärki saapuu Maaherrankadun ja Raatimiehen kadun risteysalueelle (Kaupungintalon eteen) ennen kuin juhlakulkueen jälkipää on ohittanut risteyksen, kulkueessa otetaan välit kiinni ja kulkueen kärki pysähtyy.  Kulkue kääntää rintamasuunnan kohti toria ja laulaa toria ympäröivillä Porrassalmen- ja Raatimiehen katuosuuksilla Karjalaisten laulun. Laulun päätyttyä kulkue kääntyy menosuuntaan ja aloittaa marssin kohti palaa Urheilupuistoa.
Mikäli kulkueen jälkipää on ohittanut risteysalueen, jatketaan matkaa normaalisti kohti Urheilupuistoa.

Tervetuloa tekemään näyttävää kulkuetta, laulamaan ja marssimaan yhdessä!

Kulkuevastaavat ovat Kristian Värri ja Pekka Intke.

Kulkueen reitti (Liite 2)

Huomioitavaa kulkueeseen osallistumisesta
Jokainen Karjalan Liiton jäsenpitäjäyhteisö, sukuseura ja Karjalaseurojen piiri vastaavat itse siitä, että omalla kyltillä on kantaja sekä lippuairue.

Lippua tulee kantaa lipunkantovyössä, ei käsivaralla. Lippua kannetaan ryhdikkäästi noin 15 asteen kulmassa eteenpäin kallistettuna. Vasen käsi tukee lippua oikean olkapään korkeudelta. Lipun kantaminen on fyysisesti varsin vaativa tehtävä ja tämä tulee siksi huomioida lipunkantajaa valittaessa.
Lipunkantajan ja airuen varustuksen on oltava siisti ja asianmukainen:
•    miehillä kansallispuku tai valkoinen paita ja mustat suorat housut.
•    naisilla kansallispuku tai feresi.
•    sateen sattuessa läpinäkyvä sadetakki.

Kokoontuminen ja järjestäytyminen Urheilupuistossa

Kulkueen siunaaminen

Ennen juhlakulkueen siunaamista kello 11.50 kulkueen johtaja komentaa ”ASENTO - OJENNUS”. Komennolla kukin kulkueosasto ojentautuu osaston kärjessä olevan ensimmäisen rivin mukaisesti kuuteen jonoon ja käsivarsituntumaan. Lipunkantajat siirtävät lipun kantokoteloon ja siirtää lipun kantokotelossa vartalonsa keskiosan kohdalle. Kulkueen johtajan tarkistettua kulkueosastot hän komentaa ”LEPO”, jonka jälkeen tapahtuu kulkueen siunaaminen.

Juhlakulkueen liikkeellelähtö

Siunaamisen jälkeen kulkueen johtaja komentaa ”VALMISTAUTUKAA LIIKKEELLE LÄHTÖÖN”. Tällä komennolla rummunlyöjä sekä Suomen ja Karjalan Liiton liput airueineen siirtyvät ensimmäisen kulkueosaston kärkeen 5 metrin välein. Kärkiajoneuvo (poliisi) odottaa Urheilupuiston portilla.
Komennolla ”ASENTO – TAHDISSA MARS ” juhlakulkueen kärki lähtee liikkeelle rummunlyöjän tahdittamana. Huomionarvoista on se, että nousu Urheilupuiston kentältä Raatihuoneen kadulle tapahtuu hitaasti, jotta jälkipään kulkueosastojen väli ei kasva liian suureksi. Seuraava kulkueosasto lähtee liikkeelle osastojen numerojärjestyksessä jättäen liikkeelle lähdettäessä aiemmin määritellyt etäisyydet. Kulkueen kokonaispituudeksi on arvioitu 1,4 kilometriä.

Toimenpiteet marssin jälkeen
Urheilupuistossa marssi jatkuu juoksuradalle, joka kierretään ympäri, jotta kulkueen jälkipää ei pysähdy marssireitille. Urheilupuistossa lippuairueet poistuvat kentän keskiosaan ja lipunkantajat lippuineen siirtyvät erikseen juhlapaikalle Saimaa Stadiumille omilla kyydeillään. Jos autossa /bussissa on tilaa, toivottavaa on ottaa kyytiin Stadiumille menijöitä, jotka tarvitsevat kyydin sinne.  
Kulkueen nimikyltit

Nimikylttien kantajat tuovat kyltit juoksuradalla odottavaan ajoneuvoon, josta ne siirretään välivarastoon juhlakulkuorganisaation toimesta.

…………………………

Lippujen vienti paikoilleen päiväjuhlaa varten

Kun olette saapunet kulkueen päätyttyä keskustasta Saimaa Stadiumille, jäsenyhteisöjen kantoliput viedään päiväjuhlatilaan telineisiin, joissa ne ovat juhlan ajan. Lippuja ei kannatella, eikä tarvita airueita. Kukin hakee lippunsa pois juhlan päätyttyä.

Liput tuodaan klo 14.15 mennessä Saimaa Stadiumin ovelle, jossa on opastaja, jolla kyltti KANTOLIPUT TÄSTÄ OVESTA. (Tämä lasiovi on seuraava ovi pääovesta vasemmalle, jos seisot naama ovelle päin). Siellä on opastus eteenpäin.

Lippujen kantajat ostavat pääsylipun päiväjuhlaan.

PIIRIEN LIPUT VIEDÄÄN SALIIN JUHLAN ALUKSI
Piirien lippujen kantajat kokoontuvat klo 14.45 saman oven luona kuin seurojen lippujen kantajat (ks. yllä). Siitä heidät ohjataan eteenpäin ryhmittymään.
Piirien liput viedään juhlan aluksi saliin Suomen lipun, Karjalan Liiton ja Etelä-Savon piirin lipun johdolla. Nämä kolme lippua viedään lavalle telineeseen, piirien liput viedään permannolla oleviin telineisiin (muiden lippujen luokse). Opastaja näyttää paikan.


Lipunkantajat hakevat asettamansa lipun pois juhlatilaisuuden jälkeen. Piirien lippujen kantajille on varattu istumapaikat salin etuosassa penkkien päissä.


Tervetuloa tekemään näyttävää kulkuetta ja muistorikasta päiväjuhlaa!