Kesäjuhlakulkue

Värikäs juhlakulkue on kansallispukujen juhlaa

 

Ohjeet juhlakulkueen järjestäytymiseen 16.6.2019

Karjalaisten kesäjuhlien juhlakulkue on paitsi juhlavaa katseltavaa lippulinnoineen, myös  kansallispukujen näyttävä esittäytyminen. Hämeenlinnassa kulkueen järjestäytyminen alkaa sunnuntaina kello 11.15 Hämeenlinnan uimahallilla (Uimarintie 1/ Hämeensaari). Kulkue järjestäytyy oheisen kuvan mukaisesti 19 marssiosastoon rintamasuunta Uimarintielle päin. Kulkuevastaava Lassi Kopra ja järjestysmiehet ohjaavat järjestäytymistä.

Lähtöseremoniaa ja kulkueen siunausta varten kulkue on valmiiksi rintamasuunta Uimarintietä kohti. Puhujalava on osaston edessä. Kulkueosasto lähtee liikkeelle kello 12.00. Lähtöpaikalla on parkkitilaa.

Kulkuekyltit odottavat juhlapaikalla

Jokainen kulkueosasto järjestyy lähtökohtaisesti kuuteen (6) jonoon. Kunkin osaston lippu järjestyy 6 metriä edellisestä osastosta ja kulkueosasto 3 metriä lipusta. Jonojen väli on käsivarren mitta ja marssijan etäisyys edellä marssivasta on samoin käsivarren mitta.

Kulkuekyltit ovat odottamassa kulkueen lähtöpaikalla (uimahallin pysäköintialueella). Kulkueessa ovat mukana vain Karjalan Liiton, sen piirien - mukaanlukien Karjalaisten Pitäjäyhdistysten ja Karjalaisten Sukuyhdistysten Liitot ja jäsenseurojen kyltit. Kulkueessa ei käytetä omia kylttejä/vastaavia.

Lipunkantajat jatkavat muita pidemmälle

Komennolla ”Asento” airuet ottavat asennon ja lipunkantaja ottaa vasemmalla kädellä otteen tangon puolivälistä. Samalla kulkueeseen osallistujat ottavat asennon. Seuraavalla komennolla ”Ojennus” lipunkantaja kohottaa oikealla kädellä lipun kantokoteloon ja siirtää lipun kantokotelossa vartalonsa keskiosan kohdalle. Kulkueeseen osallistujat tarkistavat oman paikkansa osastossa. Lippua kannetaan noin 15 asteen kulmassa eteenpäin kallistettuna. Vasen käsi tukee lippua oikean olkapään korkeudelta.

Soittokunta aloittaa marssin ja jonot lähtevät liikkeelle komennolla ”Tahdissa Mars”. Joukko lähtee liikkeelle osastojen numerojärjestyksessä, ensin hallitus ja sen perään vasemmalta alkaen järjestysmiesten ohjaamina osasto kerrallaan seuraten edeltävää osastoa.

Lipunkantajien marssireitin pituus on noin 1,5 kilometriä, airueet ja muut marssijat marssivat Eino Leinonpuistoon, jonne on noin 1,2 km. Reitillä on opastus ja liikenteenohjaus katujen risteyksissä. Kulkuereitin lopussa on mukulakivikatua.

Kulkueen ryhmittyminen ja marssijärjestys

Kulkue ryhmittyy perinteisesti. Lipuilla on airuet. Liput ovat keskellä ja sen molemmilla puolilla on kaksi henkilöä, airuet, kuusi henkilöä rinnan. Muut marssijat asettuvat lippujen ja kylttien jälkeen myöskin kuusi rinnan. Eri osastojen etäisyys toisesta on noin 6 metriä.

 

 

Kulkueen osastojen järjestys:

Kärkiajoneuvo

Rummunlyöjä

Kulkueenjohtaja

Suomen lippu ja airuet

Karjalan Liiton lippu ja airuet

 

1. Karjalan Liiton hallitus ja juhlatoimikunta
Karjalan Liiton hallituksen jäsenet (kuusi henkilöä rinnakkain) ja juhlatoimikunta.

2. Karjalan Liiton jäsenpitäjäyhteisöt
Osaston kärjessä liikkuu kyltti Pitäjät ja pitäjäseurat. Jokainen pitäjäyhteisö huolehtii oman kylttinsä- ja lipunkantajansa. Kaupunkeja edustavat liput (Viipuri ja Sortavala) ovat kärjessä ja pitäjät perinteisesti aakkosjärjestyksessä, kaksi lippua airueineen ja kuusi henkilöä rinnakkain. Lippuairueiden jälkeen tulevat pitäjänkyltit samalla tavalla aakkosjärjestyksessä, kuusi kylttiä rinnakkain. Kansallispukuiset ja muut marssijat tulevat näiden jälkeen kuusi henkilöä rinnakkain. Kulkueorganisaatio opastaa henkilöstön pysäköintialueella oikeille paikoille.

3. Karjalan Liiton jäsensukuseurat
Osaston kärjessä liikkuu kyltti Sukuseurat. Jokainen jäsensukuseura huolehtii oman kylttinsä ja lipunkantajansa. Sukuseurojen liput ja airuet asettuvat aakkosjärjestyksessä kaksi lippua rinnan, kuusi henkilöä. Heidän taakseen tulevat sukujen kyltit ilman airuetta. Kansallispukuiset ja muut marssijat ryhmittyvät kylttien jälkeen kuusi rinnan. Jokainen sukuyhteisö huolehtii kylttinsä ja lipunkantajansa oman suvun lipulle.

Karjalaseurojen piirit
Osaston kärjessä liikkuu kyltti Piirit. Jokainen piiri huolehtii oman kylttinsä ja lipunkantajansa. Piirin marssiosastossa Piirin nimikyltin kantaja marssii edellä keskellä reittiä. Kyltin kantajaa seuraa piirin puheenjohtaja 3 metrin päässä. Hänen perässä tulee piirin lippu ja airuet 3 metrin päässä. Seuraavana kolmen metrin päässä piirin lipun takana marssimuodostelmassa ovat piirien seurojen liput ja airuet kahden puolen piirin lippua, kuusi henkilöä rinnakkain. Lippujen jälkeen marssivat piirin kansallispukuiset ja muut kansallispukuiset henkilöt myöskin kuusi henkilöä rinnakkain. Muut piirin marssimuodostelmaan mahdollisesti kuuluvat henkilöt asettuvat kansallispukuisten marssijoiden jälkeen. Piirien välinen etäisyys on 6 metriä.

Piirien järjestys on marssimuodostelmassa seuraava:
4. Etelä-Karjala
5. Etelä-Savo
6. Keski-Suomi
7. Kuopio
8. Kymenlaakso
9. Pohjanmaa 
10.
11. Pohjola
12. Päijät-Häme
13. Salo
14. Satakunta
15. Tampere
16. Uusimaa
17. Varsinais-Suomi
18. Etelä-Häme

Tukiajoneuvo

Kuorot
Kuorot sijoitetaan marssijoiden lomaan seuraavasti: Kuoro osastoissa 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15 ja 18 osaston jälkipäähän aakkosjärjestyksessä.

Kulkue päättyy Eino Leinon puistoon, Hämeen linna tuntumaan, ei juhlapaikalle.
Eino Leinonpuistosta on (maksullinen) kuljetus Elenia Areenalle (matkaa 2,2 km) tai opastettua KÄVELYreittiä myöten.

Kulkuereitti ja kulkueen purkautuminen:

Lähtökynnys on Hämeenlinnan uimahallin pysäköintialueella. Liittymästä käännytään vasempaan Uimarintielle. Uimarintie – Jalankulkuväylän ali Paasikiventie (oikealle)  –  Sibeliuksenkatu (vasempaan) – Koulukatu (oikealle),(mukulakivikatua loppumatka) – Kustaa III:n katu (vasempaan) – kulkue otetaan vastaan Eino Leinonpuistossa, jonka jälkeen airuet poistuvat sekä kulkuekyltit kerätään pois. Lipunkantajat jatkavat Hämeen linnan pihan läpi Linnankasarmille, josta kuljetus Elenia Areenalle (maksuton lipunkantajille).

Lipunkantajille on bussikuljetus (maksuton) Hämeen linnalta Elenia Areenalla kaikki lipunkantajat ohjataan halliin sisälle, missä liput järjestetään ja ohjataan kootusti oikean puoleiseen katsomoon ja edelleen lipputelineisiin.  

 

Juhlakulkueen reitti.

 

Vahvista piirin / seuran osallistuminen kulkueeseen

Vahvista 31.5. mennessä, osallistuuko piirisi / seurasi kulkueeseen, että voidaan tarkastaa kyltin mukana olo. Ilmoitukset jph.koulutus@gmail.com.
Jokainen pitäjä- ja sukuseura huolehtii itse, että omalla kyltillä on kantaja.

 

Huomioitavaa

Lippua tulee kantaa lipunkantovyössä, ei käsivaralla. Lippua kannetaan ryhdikkäästi ja oikeassa asennossa. Lipun kantaminen on fyysisesti varsin vaativa tehtävä ja tämä tulee siksi huomioida lipunkantajaa valittaessa.

Lipunkantajan ja airuen varustuksen on oltava siisti ja asianmukainen:
•    miehillä kansallispuku tai valkoinen paita ja mustat suorat housut.
•    naisilla kansallispuku tai feresi.
•    sateen sattuessa läpinäkyvä sadetakki.

Kulkue voidaan joutua katkaisemaan liikennesyistä. Järjestysmiehet kadunkulmissa ohjaavat liikennettä.
 

Tervetuloa marssimaan!

Kulkueen johtaja on everstiluutnantti Lassi Kopra, puh. 050 3387 738.

 

 

Yhteystiedot

Kulkuevastaava: everstiluutnantti Lassi Kopra, p. 050 3387 738.

Tälviisii!