Kesäjuhlakulkue

Värikäs juhlakulkue on kansallispukujen juhlaa

Karjalaisten kesäjuhlien juhlakulkue on kansallispukujen ja lippujen näyttävä esiintyminen. Kulkue lähtee sunnuntaina 17.6. klo 12 Urheilupuistosta, jatkuu Kouvolan keskustaan ja palaa Urheilupuiston alueelle.

 

Ohjeet juhlakulkueen järjestymiseen 17.6.

Karjalaisten kesäjuhlien juhlakulkueen järjestyminen alkaa sunnuntaina kello 11.15 Kouvolan KSS Energia Areenalla (Ilmarinkuja 2, pesäpallokenttä). Kulkue järjestyy oheisen kuvan mukaisesti 18 marssiosastoon rintamasuunta Sumulaaksonkadulle päin. Kulkuevastaava Kristian Värri ja järjestysmiehet ohjaavat järjestymisen.

Jokainen kulkueosasto järjestyy lähtökohtaisesti kuuteen (6) jonoon. Kunkin osaston lippu järjestyy 6 metriä edellisestä osastosta ja kulkueosasto 3 metriä lipusta. Jonojen väli on käsivarren mitta ja marssijan etäisyys edellä marssivasta on samoin käsivarren mitta.

Kulkuekyltit ovat odottamassa kulkueen lähtöpaikalla. Kulkueessa ovat mukana vain Karjalan Liiton, sen piirien ja jäsenseurojen kyltit. Kulkueessa ei käytetä omia kylttejä/vastaavia.

Lähtöseremoniaa ja kulkueen siunausta varten kulkue on valmiiksi rintamasuunta pesäpallokentän takaosaa kohti. Puhujalava on osaston edessä. Kulkueosasto lähtee liikkeelle kello 12.00.

Komennolla ”Asento” airuet ottavat asennon ja lipunkantaja ottaa vasemmalla kädellä otteen tangon puolivälistä. Samalla kulkueeseen osallistujat ottavat asennon. Seuraavalla komennolla ”Ojennus” lipunkantaja kohottaa oikealla kädellä lipun kantokoteloon ja siirtää lipun kantokotelossa vartalonsa keskiosan kohdalle. Kulkueeseen osallistujat tarkistavat oman paikkansa osastossa. Lippua kannetaan noin 15 asteen kulmassa eteenpäin kallistettuna. Vasen käsi tukee lippua oikean olkapään korkeudelta.

Soittokunta aloittaa marssin ja jonot lähtevät liikkeelle komennolla ”Tahdissa Mars”. Joukko lähtee liikkeelle osastojen numerojärjestyksessä, ensin hallitus ja sen perään vasemmalta alkaen järjestysmiesten ohjaamina osasto kerrallaan seuraten edeltävää osastoa.

Marssireitin pituus on noin 1,6 kilometriä. Reitillä on opastus ja liikenteenohjaus katujen risteyksissä.

Kulkueen ryhmittyminen ja marssijärjestys
Kulkue ryhmittyy perinteisesti. Lipuilla on airuet. Liput ovat keskellä ja sen molemmilla puolilla on kaksi henkilöä, airuet, kuusi henkilöä rinnan. Muut marssijat asettuvat lippujen ja kylttien jälkeen myöskin kuusi rinnan. Eri osastojen etäisyys toisesta on noin 6 metriä.

 

Kulkueen osastojen järjestys marssin aikana on seuraava:

Kärkiajoneuvo

Rummunlyöjä

Kulkueenjohtaja

Suomen lippu ja airuet

Karjalan Liiton lippu ja airuet

1. Karjalan Liiton hallitus ja juhlatoimikunta
Karjalan Liiton hallituksen jäsenet (kuusi henkilöä rinnakkain) ja juhlatoimikunta.

2. Karjalan Liiton jäsenpitäjäyhteisöt
Osaston kärjessä liikkuu kyltti Pitäjät ja pitäjäseurat. Jokainen pitäjäyhteisö huolehtii oman kylttinsä- ja lipunkantajansa. Kaupunkeja edustavat liput (Viipuri ja Sortavala) ovat kärjessä ja pitäjät perinteisesti aakkosjärjestyksessä, kaksi lippua airueineen ja kuusi henkilöä rinnakkain. Lippuairueiden jälkeen tulevat pitäjänkyltit samalla tavalla aakkosjärjestyksessä, kuusi kylttiä rinnakkain. Kansallispukuiset ja muut marssijat tulevat näiden jälkeen kuusi henkilöä rinnakkain. Kulkueorganisaatio opastaa henkilöstön pesäpallostadionilla oikeille paikoille.

3. Karjalan Liiton jäsensukuseurat
Osaston kärjessä liikkuu kyltti Sukuseurat. Jokainen jäsensukuseura huolehtii oman kylttinsä ja lipunkantajansa. Sukuseurojen liput ja airuet asettuvat aakkosjärjestyksessä kaksi lippua rinnan, kuusi henkilöä. Heidän taakseen tulevat sukujen kyltit ilman airuetta. Kansallispukuiset ja muut marssijat ryhmittyvät kylttien jälkeen kuusi rinnan. Jokainen sukuyhteisö huolehtii kylttinsä ja lipunkantajansa oman suvun lipulle.

Karjalaseurojen piirit
Osaston kärjessä liikkuu kyltti Piirit. Jokainen piiri huolehtii oman kylttinsä ja lipunkantajansa. Piirin marssiosastossa Piirin nimikyltin kantaja marssii edellä keskellä reittiä. Kyltin kantajaa seuraa piirin puheenjohtaja 3 metrin päässä. Hänen perässä tulee piirin lippu ja airuet 3 metrin päässä. Seuraavana kolmen metrin päässä piirin lipun takana marssimuodostelmassa ovat piirien seurojen liput ja airuet kahden puolen piirin lippua, kuusi henkilöä rinnakkain. Lippujen jälkeen marssivat piirin kansallispukuiset ja muut kansallispukuiset henkilöt myöskin kuusi henkilöä rinnakkain. Muut piirin marssimuodostelmaan mahdollisesti kuuluvat henkilöt asettuvat kansallispukuisten marssijoiden jälkeen. Piirien välinen etäisyys on 6 metriä.

Piirien järjestys on marssimuodostelmassa seuraava:
4. Etelä-Häme
5. Etelä-Karjala
6. Keski-Suomi
7. Kuopio
8. Lahti
9. Mikkeli
10. Pohjanmaa  
11. Pohjois-Karjala
12. Pohjola
13. Salo
14. Satakunta
15. Tampere
16. Uusimaa
17. Varsinais-Suomi
18. Kymenlaakso

Tukiajoneuvo

Kuorot
Kuorot sijoitetaan marssijoiden lomaan seuraavasti: Kuoro osastoissa 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15 ja 18 osaston jälkipäähän aakkosjärjestyksessä.

Kulkuereitti:
Lähtökynnys on Sumulaaksonkadun ja KSS Energia Areenan liittymän risteys. Liittymästä käännytään oikealle Sumulaaksonkadulle. Sumulaaksonkatu – Ahdinkatu (vasempaan) – Kauppalankatu (vasempaan) –  Keskikatu (vasempaan) – Koulukatu (vasempaan) – Salpausselänkatu (oikealle) – Sumulaaksonkatu (oikealle) – KSS Energia Areena.

KSS Energia Areenalla kaikki liput ohjataan katsomorakenteiden edustalle, missä ne järjestetään ja ohjataan kootusti Topinkujan puoleisesta päästä jäähalliin ja edelleen lipputelineisiin. Lippuairuet ja muu henkilöstö siirtyy KSS Energia Areenalta viereiseen jäähalliin johdetusti Topinkujan sisäänkäynneistä. Kulkuekyltit kerätään pois katsomorakenteiden edustalla.


Tervetuloa marssimaan!
Kulkueen johtaja majuri Kristian Värri, puh. 050-5721784.

Huomioitavaa

Lippua tulee kantaa lipunkantovyössä, ei käsivaralla. Lippua kannetaan ryhdikkäästi ja oikeassa asennossa. Lipun kantaminen on fyysisesti varsin vaativa tehtävä ja tämä tulee siksi huomioida lipunkantajaa valittaessa.

Lipunkantajan ja airuen varustuksen on oltava siisti ja asianmukainen:
-    miehillä kansallispuku tai valkoinen paita ja mustat suorat housut.
-    naisilla kansallispuku tai feresi.
-    sateen sattuessa läpinäkyvä sadetakki.
Kulkue voidaan joutua katkaisemaan liikennesyistä. Järjestysmiehet kadunkulmissa ohjaavat liikennettä.

Lisätietoja Kristian Värriltä ja Jorma Lindströmiltä, p. 0400 655 069.

 

 

Yhteystiedot

eija.vanska@pp.inet.fi, p. +358 40 829 2706

Kouvolas näkkee Karjala väkkee